ไปถ่ายรูปกัน : “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ทางเดินลอยฟ้า แห่งกรุงเทพมหานคร

ไม่ต้องนั่งรถไปไกล ก็สามารถมาสูดออกซิเจนให้เต็มปอด เหมือนอยู่ในป่า และมีทางเดินลอยฟ้า พร้อมวิว 360 องศา

Read more