Monday, May 27, 2024

PORMPARM

“Food and Lifestyle journal”

DESSERT

[รีวิว] ไอศกรีมตัดรักโลก@ส ทวีวัฒน์

— ไอศกรีมตัด ส ทวีวัฒน์ — แห่งตลาดบางน้ำผึ้ง หอมหวาน ตามมาตรฐานไอศกรีมตัดไทย แต่แปลกตาด้วยวัสดุจากธรรมชาติ คือใบตองที่ถูกพับเป็นทรงกรวย ใช้แทนกรวยกระดาษหรือถ้วยพลาสติก ซึ่งก็สอดคล้องกับการรณรงค์การลดใช้พลาสติกในปัจจุบันด้วย หืมรักโลกไปอีกนะเนีย เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นของจากธรรมชาติก็ต้องสามารถย่อยสลายได้ง่ายๆ ใครไปเที่ยวตลาดบางน้ำผึ้ง อย่าลืมแวะไปทานแล้วถ่ายรูปกรวยใบตองมาอวดกันบ้างนะคะ 🍦🍧🍨


รีวิวบนแฟนเพจ : [รีวิว] ไอศกรีมตัดรักโลก@ส ทวีวัฒน์


pormparmGo

“เราเชื่อว่าชีวิตสามารถเริ่มต้นได้เสมอ เราจะออกเดินทางไปค้นหาสถานที่ใหม่ๆและน่าตื่นเต้นเสมอ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *