Sunday, April 21, 2024

PORMPARM

“Food and Lifestyle journal”

LIFESTYLE

ไปถ่ายรูปกัน : อุโมงทางเชื่อมระหว่าง MRT สามย่าน และสามย่านมิตรทาวน์

อุโมงค์อวกาศ เป็น ทางเชื่อมระหว่าง mrt สามย่าน กับ ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์

Canon Rp + EF 50 f1.8 STM

พอดีทางห้างจัดไฟต้อนรับคริสมาสต์ 2019 และปีใหม่ 2020 เราเลยถ่ายมาฝากเล็กน้อย

Canon Rp + EF 50 f1.8 STM
Canon Rp + EF 50 f1.8 STM

รีวิวบนแฟนเพจ : จุดถ่ายรูป : อุโมงทางเชื่อมระหว่าง MRT สามย่าน และสามย่านมิตรทาวน์


pormparmGo

“เราเชื่อว่าชีวิตสามารถเริ่มต้นได้เสมอ เราจะออกเดินทางไปค้นหาสถานที่ใหม่ๆและน่าตื่นเต้นเสมอ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *